Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 373 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
  • — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
  • — valtion retkeilyalueiden sekä muiden erityisalueiden matkailu- ja virkistyskäytön edellytyksiä parannetaan ja näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä seurataan ja
  • — kehitetään erävalvontaa ja viranomaisten yhteisiä tietojärjestelmiä.

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 300 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 500 000 euroa, metsäpuiden siementen myyntituloja 700 000 euroa ja muita tuloja 100 000 euroa.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
esitys
       
Luonnon virkistyskäyttö­      
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,2 >= 4 >= 4
Valtion retkeilyalueiden käynnit 354 000 355 000 355 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 896 500 950 000 1 000 000
       
Eräasiat      
Metsästysluvat (kpl) 50 206 42 000 45 000
Kalastusluvat (kpl) 78 864 75 000 75 000
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä 3 441 3 500 3 500
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 3,8 3,7 3,7

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 4 173 000
Eräasiat 1 690 000
Muut tehtävät 510 000
Yhteensä 6 373 000

2014 talousarvio 6 373 000
2013 talousarvio 6 373 000
2012 tilinpäätös 5 809 000