Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 311 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkistusten lukumäärä, kpl618619620
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €)817820820
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %979798
Virheettömien julkistusten osuus, %869596
Tutkijapalveluiden tietopalvelusopimusten määrä, kpl484560
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuuden muutos, %-1,322
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %777576
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 €908484
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %105100100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %798590
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet virasto yhteensä864855843
Sairauspoissaolot, pv/htv11,310,510,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,483,473,48

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot60 32560 60762 011
Bruttotulot10 91510 02010 700
Nettomenot49 41050 58751 311
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 066  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 856  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot8 4438 2508 850
— muut tuotot42760150
Tuotot yhteensä8 8708 3109 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset8 4588 3109 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)41200
Kustannusvastaavuus, %104,9100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Keskimääräisen ALV-kantalaskelman laatiminen (siirto momentilta 28.01.21)20
Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista Tilastokeskukseen (vastaava summa huomioitu mom. 13.04.01 tuloissa)721
Mikrosimulointimallin kehittäminen (siirto momentilta 28.01.21)70
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-164
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO)250
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-136
Tasomuutos-37
Yhteensä724

2014 talousarvio51 311 000
2013 talousarvio50 587 000
2012 tilinpäätös49 200 000