Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     22. Eduskunta
       01. Valtioneuvosto
            21. Toimintamenot

Talousarvioesitys 2014

03. OikeuskanslerinvirastoPDF-versio

Selvitysosa:Valtioneuvoston toiminnan laillisuusvalvonta suoritetaan ensisijaisesti tarkastamalla yleisistuntojen ja tasavallan presidentin istuntojen esittelylistat ennakolta siten, että havaitut virheet voidaan korjata. Vuonna 2000 tarkastettiin noin 2 500 lista-asiaa.

Vuonna 2000 oikeuskanslerinvirastossa ratkaistiin 1 231 yksityisiltä tullutta kanteluasiaa. Käsittelyajan mediaani oli noin 2 kuukautta ja keskiarvo noin 5 kuukautta. Viime vuosina ns. toimenpideratkaisujen osuus on ollut noin 15 % tutkituista kanteluasioista. Tavoitteena on antaa oikeita, asianmukaisesti perusteltuja ratkaisuja ja pitää ratkaisuajat saavutetulla tasolla. Omasta aloitteesta tutkittaviksi otettuja asioita vuonna 2000 oli 104.

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 433 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 32 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisina tarkistuksina.


2002 talousarvio 2 433 000
2001 talousarvio 2 231 854
2001 I lisätalousarvio 92 840
2000 tilinpäätös 2 156 001