Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöministeriet
         10. Miljövård
         20. Samhällen, användning av områden och naturvård
         30. Främjande av boendet
         40. De regionala miljöcentralerna
         50. Miljötillståndsverken
         60. Finlands miljöcentral
         70. Statens bostadsfond
         99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2014

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring: Miljöförvaltningens utmaningar under de närmaste åren är att förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö samt för ekoeffektivitet inom konsumtion och produktion, minska de miljörelaterade sanitära olägenheterna, märkbart fördröja utarmningen av naturens mångfald, förbättra Östersjöns tillstånd samt dämpa klimatförändringen.

Genom att utveckla planeringen och byggandet av samhällen strävar man efter att öka välfärden och samtidigt minska belastningen på och olägenheterna för miljön. I och med att befolkningens medelålder stiger bör man bereda sig på ändringar i efterfrågan på olika tjänster som hänför sig till boende och tjänster som samhället tillhandahåller.

Statsrådet uppställer följande mål för de samhälleliga verkningarna inom miljöministeriets ansvarsområde:

Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för utvecklingen av de samhälleliga verkningarna inom ansvarsområdet:

Förhindrande av miljöförorening

Hållbar samhällsutveckling och livsmiljöns kvalitet

Skydd av naturens mångfald

Gynnsamt och hållbart byggande

Verksamheten på bostadsmarknaden

Utvecklande av servicen och verksamheten

Förvaltningsområdets anslag kapitelvis 2003—2005

  År 2003
bokslut
1000 €
År 2004
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2005
budgetprop.
1000 €

Ändring 2004—2005
  1000 €%
       
01.Miljöministeriet 22 725 23 138 23 152140
10.Miljövård 34 049 38 065 25 158- 12 907- 34
20.Samhällen, användning av områden och naturvård 45 780 52 780 69 38516 60531
30.Främjande av boendet430 000428 000429 5001 5000
40.De regionala miljöcentralerna 60 935 63 051 64 4711 4202
50.Miljötillståndsverken 4 822 4 524 4 551271
60.Finlands miljöcentral 23 485 23 980 24 013330
70.Statens bostadsfond 4 457 4 544 4 558140
99.Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 30 333 37 867 37 902350
 Sammanlagt656 585675 949682 6906 7411

 Det totala antalet anställda2 5982 560 2 560  

Sammanfattning av fullmakterna under miljöministeriets huvudtitel (mn euro)
 20052006200720082009Samtliga utgifter
för användningen
av fullmakter
       
Förbindelser som ingåtts före år 200525,318,116,00,00,059,5
Förbindelser år 20052,919,117,314,039,692,9
Fullmakter sammanlagt28,237,233,314,039,6152,4