Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Tasavallan presidentti
              29. Arvonlisäveromenot
              75. Perusparannukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 535 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen sekä vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta ja Kultarannan viljelytoiminnasta. Lisäksi vähäisiä tuloja kertyy muun muassa henkilöstöruokailusta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 8 836 8 968 8 585
Bruttotulot 72 50 50
Nettomenot 8 764 8 918 8 535
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 765    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 137    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Komennetun henkilöstön menot (siirto momentille 26.10.01) -295
Komennetun henkilöstön menot (siirto momentille 27.10.01) -93
Palkkausten tarkistukset 20
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -15
Yhteensä -383

2014 talousarvio 8 535 000
2013 talousarvio 8 918 000
2012 tilinpäätös 10 136 000