Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 220 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisesti voitontuloutuksina vuoden 2013 tuloksien perusteella.

Voitontuloutukseksi arvioidaan 220 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on noin 120 milj. euroa.

Liikelaitosten voiton tuloutus (milj. euroa)

   
Senaatti-kiinteistöt 100
Metsähallitus 120
Yhteensä 220

2014 talousarvio 220 000 000
2013 I lisätalousarvio 20 000 000
2013 talousarvio 220 000 000
2012 tilinpäätös 240 000 000