Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
              20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot
              (30.) Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista
              31. Palkkaturvamaksujen palautukset
              50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot
              99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 247 000 000 euroa.

Selvitysosa: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta tulot kertyvät ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen toimenpideohjelmien EU-tuen maksuista vuoden 2014 osuutena.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta tulot kertyvät Manner-Suomen ESR -ohjelman 2007—2013 toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen maksuista vuoden 2014 osuutena.

Ohjelmakauden 2014—2020 tulot kertyvät Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman ennakkomaksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Ohjelmakausi 2007—2013 
EAKR 
Itä-Suomi54 000 000
Pohjois-Suomi35 000 000
Etelä-Suomi25 000 000
Länsi-Suomi26 000 000
EAKR yhteensä140 000 000
  
ESR 
Manner-Suomi90 000 000
ESR yhteensä90 000 000
  
EAKR ja ESR yhteensä230 000 000
  
Ohjelmakausi 2014—2020 
EAKR10 000 000
ESR7 000 000
  
EAKR ja ESR yhteensä17 000 000
  
Kaikki yhteensä247 000 000

2014 talousarvio247 000 000
2013 talousarvio245 000 000
2012 tilinpäätös273 993 095