Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 247 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta tulot kertyvät ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen toimenpideohjelmien EU-tuen maksuista vuoden 2014 osuutena.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta tulot kertyvät Manner-Suomen ESR -ohjelman 2007—2013 toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen maksuista vuoden 2014 osuutena.

Ohjelmakauden 2014—2020 tulot kertyvät Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman ennakkomaksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Ohjelmakausi 2007—2013  
EAKR  
Itä-Suomi 54 000 000
Pohjois-Suomi 35 000 000
Etelä-Suomi 25 000 000
Länsi-Suomi 26 000 000
EAKR yhteensä 140 000 000
   
ESR  
Manner-Suomi 90 000 000
ESR yhteensä 90 000 000
   
EAKR ja ESR yhteensä 230 000 000
   
Ohjelmakausi 2014—2020  
EAKR 10 000 000
ESR 7 000 000
   
EAKR ja ESR yhteensä 17 000 000
   
Kaikki yhteensä 247 000 000

2014 talousarvio 247 000 000
2013 talousarvio 245 000 000
2012 tilinpäätös 273 993 095