Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 2 700 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1302/2010), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annettuun lakiin (1241/1997), painelaitelakiin (869/1999), kemikaalilakiin (744/1989), kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), jalometallituotteita koskevaan lakiin (1029/2000) sekä mittauslaitelakiin (707/2011).


2014 talousarvio 2 700 000
2013 talousarvio 2 530 000
2012 tilinpäätös 3 989 933