Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              32. Kasvinjalostusmaksut
              43. Viehekalastusmaksut
              44. Kalastuksenhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

04. EU:lta saatavat muut tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 475 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01, 12.30.02 ja 12.30.03 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Tulot ja vastaavat menot

  Tulot € Menot € Momentti
       
Kalastuksen valvonta, Neuvoston asetus (EY) 1224/2009 sekä komission täytäntöönpanoasetus 404/2011 400 000 1 560 000 30.01.01
Maatalouden rakennetutkimus, Neuvoston asetus 1166/2008 75 000 200 000 30.01.02

Momentille tuloutuvat EU:n edellyttämiin kalastuksen valvonnan vuoden 2013 menoihin kohdistuvat Neuvoston asetukseen ja komission täytäntöönpanoasetukseen perustuvat EU:n osuudet. EU:n tukikelpoisiksi luettavista menoista EU:n rahoitusosuus on enintään 50—90 %, jotka tuloutuvat vuonna 2014. Vuonna 2014 tuloutuu vuoden 2013 menoihin perustuvia saman komission täytäntöönpanoasetuksen mukaisia EU:lta saatavia tuloja 400 000 euroa.

Vuonna 2013 ja 2014 toteutettavan EU:n maatalouden rakennetutkimuksen kokonaiskustannukseksi arvioidaan 426 600 euroa. EU:n rahoitusosuus on yhteensä enintään 150 000 euroa (Max 75 %), mistä vuonna 2012 tuloutui ennakkona 75 000 euroa ja loppuerä 75 000 euroa tuloutuu vuonna 2014. Vastaavat menot ovat momentilla 30.01.02.


2014 talousarvio 475 000
2013 talousarvio 560 000
2012 tilinpäätös 1 267 178