Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
            01. Puolustusvoimien toimintamenot
            18. Puolustusmateriaalihankinnat
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 540 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 10 260 000 euroa materiaalikunnossapidon kumppanuuden laajentamiseen liittyvistä eläkevakuutusmaksuista puolustusvoimille aiheutuviin menoihin.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 934 000 euroa.

Valtuudet

Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 3 550 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2013 enintään 4 190 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä yhteensä 11 194 000 euroa, josta 10 260 000 euroa on materiaalin kunnossapidon kumppanuuden laajentamiseen Millog Oy:lle liittyvistä eläkevakuutusmaksuista puolustusvoimille aiheutuvia menoja ja 934 000 euroa toimintamenomäärärahan uudelleenbudjetoinnista aiheutuvaa lisäystä. Uudelleenbudjetointia vastaava euromäärä vuoden 2013 siirtomäärärahasta peruutetaan, koska kyseinen euromäärä peruuntuu edellisenä vuonna käytetyiksi merkityistä valtuuksista. Määrärahan muutoksessa on otettu lisäksi huomioon vähennyksenä 5 654 000 euroa siirtona momentille 27.10.18, mikä johtuu siitä, että ilmaoperaatiokeskuksen hankinta on todettu kaupallisen valmistelun yhteydessä puolustusmateriaaliksi.

HESKY-tilausvaltuuden enimmäismäärää on tarpeen muuttaa, koska tilausvaltuuden perustelujen mukaisia hankintoja ole voitu tehdä. Tilausvaltuuden enimmäismäärästä vähennettävä vuoden 2014 maksuosuus 3 550 000 euroa on tarkoitus käyttää muihin puolustusvoimien toimintamenoihin.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20142015201620172018—Yhteensä vuodesta 2014 lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus2 200    2 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus1 392    1 392
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus58 09255 07853 9944 493 171 657
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000    3 000
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus4 5814 5814 5813 5022 42419 669
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus3 000    3 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus4 300    4 300
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus13 1207 000   20 120
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 600    5 600
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus49 69618 03414 373  82 103
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus21 55026 78030 5209 750 88 600
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä166 531111 473103 46817 7452 424401 641
       
Uudet tilausvaltuudet      
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus3 50066 40022 400  92 300
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus3 0003 0003 0003 0009 00021 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä6 50069 40025 4003 0009 000113 300
       
Valtuudet yhteensä173 031180 873128 86820 74511 424514 941

2014 III lisätalousarvio5 540 000
2014 I lisätalousarvio293 000
2014 talousarvio1 857 426 000
2013 tilinpäätös1 784 193 000
2012 tilinpäätös1 740 494 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 35 046 000 euroa.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 25 058 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 40 700 000 euroa johtuen PVKEH 2012 -tilausvaltuuden maksatusten siirrosta vuodelta 2014 vuodelle 2016 ja lisäyksenä 5 654 000 euroa siirtona momentilta 27.10.01.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden menoja myöhentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin pitkän kantaman ilmasta-maahan ohjusten viivästynyttä maksuaikataulua.

Momentilta 27.10.01 siirretään 5 654 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin käytettäväksi Ilmaoperaatiokeskus-hankintaan. Puolustusvoimien kaupallisen valmistelun yhteydessä on selvinnyt, että hankittavaksi suunniteltu materiaali on momentin 27.10.18 perustelujen mukaista puolustusmateriaalia.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 396 930 000 euroa tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 5 573 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen ja 25 058 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuteen tehdyn menoajoitusmuutoksen johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20142015201620172018—Yhteensä
vuodesta 2014
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus9 3029 2149 8009 80019 10057 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus1 560580   2 140
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus2 190    2 190
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus14 49615 12824 107  53 731
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus8 827    8 827
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus1 200    1 200
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus121 95248 71022 04215 000 207 704
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus15 0504 280   19 330
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus2 860    2 860
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus35 90045 00079 38010 000 170 280
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus122 753129 421132 25029 900 414 324
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus10 5409 9808 160  28 680
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä346 630262 313275 73964 70019 100968 482
       
Uudet tilausvaltuudet      
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus50 300100 70097 60071 300133 000452 900
Uudet tilausvaltuudet yhteensä50 300100 70097 60071 300133 000452 900      
       
Valtuudet yhteensä396 930363 013373 339136 000152 1001 421 382

2014 III lisätalousarvio-35 046 000
2014 I lisätalousarvio-7 750 000
2014 talousarvio470 357 000
2013 tilinpäätös656 871 000
2012 tilinpäätös641 996 025