Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

III lisätalousarvioesitys 2014PDF-versio

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT317 200 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot254 500 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä250 000 000
05. Pankkivero, lisäystä4 500 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut12 700 000
03. Apteekkimaksut, lisäystä12 700 000
10. Muut verot50 000 000
05. Varainsiirtovero, lisäystä50 000 000
12. SEKALAISET TULOT157 273 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala-500 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä-500 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala9 000 000
10. Tuomioistuintulot, lisäystä5 000 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä4 000 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala1 000 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä1 000 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala5 000 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta17 000 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, vähennystä-12 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala14 219 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä12 360 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä1 859 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala104 000 000
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 100 000 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä4 000 000
39. Muut sekalaiset tulot24 554 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä24 554 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET57 000 000
01. Korkotulot19 000 000
05. Korot muista lainoista, lisäystä19 000 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot38 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot, lisäystä38 000 000
15. LAINAT-454 096 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat69 300 000
04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä69 300 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-523 396 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-523 396 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 77 377 000
 euroa
MÄÄRÄRAHAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI-986 000
02. Tasavallan presidentin kanslia-986 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-986 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA34 955 000
01. Ulkoasiainhallinto14 500 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 500 000
10. Kriisinhallinta0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö20 455 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä20 455 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA14 717 000
01. Ministeriö ja hallinto1 287 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä35 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä252 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä1 000 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu13 430 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä12 530 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA12 855 000
10. Poliisitoimi0
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta4 144 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 144 000
40. Maahanmuutto8 711 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä8 511 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-29 506 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus-29 506 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 540 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-35 046 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-18 999 000
10. Verotus ja tullitoimi820 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä820 000
20. Palvelut valtioyhteisölle620 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä620 000
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha)0
88. Senaatti-kiinteistöt0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto500 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto-500 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-500 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen-200 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-200 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle1 703 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä3 203 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-1 500 000
90. Kuntien tukeminen8 058 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä8 058 000
34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v)0
92. EU ja kansainväliset järjestöt-30 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA400 000
10. Yleissivistävä koulutus0
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-400 000
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 000
30. Aikuiskoulutus0
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), vähennystä-3 000 000
80. Taide ja kulttuuri400 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä90 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä60 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-10 935 000
01. Hallinto210 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä210 000
10. Maaseudun kehittäminen0
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä7 000 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha), lisäystä7 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), vähennystä-14 000 000
20. Maatalous-13 225 000
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 175 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä-16 400 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu500 000
20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), lisäystä500 000
41. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v)0
40. Kala-, riista- ja porotalous1 580 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 580 000
63. Metsähallitus0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA16 711 000
10. Liikenneverkko14 111 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä14 111 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut600 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä600 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut2 000 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen0
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA-64 075 000
01. Hallinto37 070 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 680 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä390 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä35 000 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka16 690 000
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-3 310 000
41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v)0
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)0
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)0
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka4 165 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä165 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä4 000 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka-60 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä-60 000 000
60. Energiapolitiikka-62 000 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä-42 000 000
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha)0
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä-20 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA193 240 000
01. Hallinto-595 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä320 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä55 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 070 000
02. Valvonta445 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä75 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä295 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä75 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta150 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut23 600 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä20 000 000
55. Elatustuki (arviomääräraha), lisäystä3 600 000
20. Työttömyysturva213 040 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä12 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), lisäystä183 200 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä7 840 000
30. Sairausvakuutus-20 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-20 000 000
40. Eläkkeet-23 400 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä2 600 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-7 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-19 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA5 000 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot0
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu5 000 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha), lisäystä5 000 000
36. VALTIONVELAN KOROT-76 000 000
01. Valtionvelan korko-76 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä-76 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 77 377 000