Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2014

II lisätalousarvioesitys 2014PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 454 000
10. Verotus ja tullitoimi 2 500 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 500 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -1 046 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -1 046 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 000 000
10. Yleissivistävä koulutus 15 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 15 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 20 100 000
10. Maaseudun kehittäminen 20 000 000
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 20 000 000
50. Vesitalous 100 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 100 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 48 500 000
10. Liikenneverkko 48 500 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 48 000 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 0
46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 800 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 6 300 000
41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 300 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 3 500 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 500 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 0
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 0
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
Määrärahojen kokonaismäärä 94 854 000