Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

II lisätalousarvioesitys 2014PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 454 000
10. Verotus ja tullitoimi2 500 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 500 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-1 046 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-1 046 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA15 000 000
10. Yleissivistävä koulutus15 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä15 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA20 100 000
10. Maaseudun kehittäminen20 000 000
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)20 000 000
50. Vesitalous100 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä100 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA48 500 000
10. Liikenneverkko48 500 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä48 000 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut0
46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v)0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA9 800 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka6 300 000
41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 300 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka3 500 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä500 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA0
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen0
60. Siirto valtion asuntorahastoon0
Määrärahojen kokonaismäärä 94 854 000