Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     15. Lainat
       01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat
            04. Muiden lainojen lyhennykset
       03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

04. Muiden lainojen lyhennyksetPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 127 448 000 euroa.

Selvitysosa: Pohjoismaat allekirjoittivat 1.9.2013 lainasopimukset, joissa määriteltiin Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Norjan yhteinen lainajärjestely Islannille. Suomen valtion osuus lainasta oli 320 milj. euroa, joka nostettiin kolmessa erässä vuosina 2009—2012. Vuonna 2012 Islanti maksoi lainaa ennenaikaisesti takaisin 188 milj. euroa. Lainan takaisinmaksuohjelman mukaisesti lainan lyhentämisen oli määrä alkaa vuoden 2014 joulukuussa, mutta Islanti maksoi jäljelläolevan lainansa kokonaisuudessaan takaisin 22.7.2014. Momentille lisätään tuloutuksena vuoden 2014 talousarviossa oletetun 4 552 000 euron lainalyhennyserän lisäksi 127 448 000 euroa.


2014 II lisätalousarvio127 448 000
2014 talousarvio323 652 000
2013 tilinpäätös191 943 706
2012 tilinpäätös312 807 120