Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
            01. Arvonlisävero
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2014

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Momentilta vähennetään 247 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu talouskehitystä koskevan ennusteen heikkenemisestä sekä ennakoitua heikommista arvonlisäverokertymistä tammi-heinäkuussa. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan vuonna 2014 noin 1,1 %, kun arvio oli 3,2 % varsinaisessa talousarviossa.


2014 II lisätalousarvio -247 000 000
2014 I lisätalousarvio -165 000 000
2014 talousarvio 17 030 000 000
2013 tilinpäätös 16 433 747 647
2012 tilinpäätös 15 814 472 344

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 42 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvion lisäys aiheutuu ennakoitua korkeammista vakuutusmaksuverokertymistä tammi—heinäkuussa 2014.


2014 II lisätalousarvio 42 000 000
2014 talousarvio 706 000 000
2013 tilinpäätös 712 309 259
2012 tilinpäätös 660 238 976