Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
            06. Voimalaitosvero
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2014

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verotPDF-versio

01. Ansio- ja pääomatuloverot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 120 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu alkuvuoden 2014 rajoitetusti verovelvollisten maksaman lähdeveron kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloennusteesta sekä vuoden 2013 verotuksen valmistumisesta saaduista ennakkotiedoista. Alkuvuoden ennakoitua suuremmat kertymätiedot korottavat arviota valtion ansio- ja pääomatuloverotuotosta noin 80 milj. euroa. Vuoden 2013 verotuksen ennakkotiedoista osoittautui, että pääomatuloverot olivat aiemmin ennakoitua suuremmat, mikä nostaa arviota valtion ansio- ja pääomatuloverotuotosta noin 40 milj. euroa.


2014 II lisätalousarvio 120 000 000
2014 talousarvio 8 676 000 000
2013 tilinpäätös 7 847 885 671
2012 tilinpäätös 7 868 649 745

04. Perintö- ja lahjavero

Momentilta vähennetään 120 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu alkuvuoden 2014 ennakoitua pienemmästä toteutuneesta verotulokertymästä sekä loppuvuotta 2014 koskevasta tuloennusteesta, jota on alennettu loppuvuoden 2014 tulokertymää koskevien ennakkotietojen perusteella.


2014 II lisätalousarvio -120 000 000
2014 talousarvio 630 000 000
2013 tilinpäätös 646 211 639
2012 tilinpäätös 509 241 806

06. Voimalaitosvero

Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. Hyväksytty ja vahvistettu voimalaitosvero, jota ei ole vielä saatettu voimaan, perutaan hallitusohjelmassa 19.6.2014 linjatun mukaisesti. Vuotta 2014 koskeva vero oli määrä kerätä kokonaisuudessaan vuoden 2014 lopulla, joten voimalaitosveron perumisen johdosta valtiolle ei kerry verotuottoa ollenkaan.


2014 II lisätalousarvio -50 000 000
2014 talousarvio 50 000 000