Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
            45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
            51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2014 saa tehdä enintään 32 678 000 euron arvosta sitoumuksia.

Selvitysosa: Määrärahan 500 000 euron ja myöntämisvaltuuden 7 000 000 euron lisäys aiheutuu äkillisestä rakennemuutoksesta aiheutuvien työpaikkamenetysten korvaamiseksi tarvittavasta lisämyöntämisvaltuudesta erityisesti Oulun seutukunnassa. Lisävaltuutta käytetään työpaikkamenetyksistä kärsivillä äkillisen rakennemuutoksen alueilla taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja luoviin, lähinnä pk-yrityksille myönnettäviin, yritysten kehittämisavustuksiin.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 500 000 euroa vuonna 2014, 1 400 000 euroa vuonna 2015, 2 700 000 euroa vuonna 2016, 2 000 000 euroa vuonna 2017 ja 400 000 euroa vuonna 2018.


2014 II lisätalousarvio500 000
2014 talousarvio29 239 000
2013 tilinpäätös24 176 476
2012 tilinpäätös25 077 666