Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
            01. Ansio- ja pääomatuloverot
            04. Perintö- ja lahjavero
            06. Voimalaitosvero
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

06. VoimalaitosveroPDF-versio

Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. Hyväksytty ja vahvistettu voimalaitosvero, jota ei ole vielä saatettu voimaan, perutaan hallitusohjelmassa 19.6.2014 linjatun mukaisesti. Vuotta 2014 koskeva vero oli määrä kerätä kokonaisuudessaan vuoden 2014 lopulla, joten voimalaitosveron perumisen johdosta valtiolle ei kerry verotuottoa ollenkaan.


2014 II lisätalousarvio-50 000 000
2014 talousarvio50 000 000