Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
            01. Ansio- ja pääomatuloverot
            04. Perintö- ja lahjavero
            06. Voimalaitosvero
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

01. Ansio- ja pääomatuloverotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 120 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu alkuvuoden 2014 rajoitetusti verovelvollisten maksaman lähdeveron kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloennusteesta sekä vuoden 2013 verotuksen valmistumisesta saaduista ennakkotiedoista. Alkuvuoden ennakoitua suuremmat kertymätiedot korottavat arviota valtion ansio- ja pääomatuloverotuotosta noin 80 milj. euroa. Vuoden 2013 verotuksen ennakkotiedoista osoittautui, että pääomatuloverot olivat aiemmin ennakoitua suuremmat, mikä nostaa arviota valtion ansio- ja pääomatuloverotuotosta noin 40 milj. euroa.


2014 II lisätalousarvio120 000 000
2014 talousarvio8 676 000 000
2013 tilinpäätös7 847 885 671
2012 tilinpäätös7 868 649 745