Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

I lisätalousarvioesitys 2014PDF-versio

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-190 400 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut-165 000 000
01. Arvonlisävero, vähennystä-165 000 000
08. Valmisteverot-68 000 000
01. Tupakkavero, vähennystä-68 000 000
10. Muut verot41 000 000
07. Ajoneuvovero, lisäystä41 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot1 600 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä1 600 000
10. Energiaviraston valvontamaksu ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu0
12. SEKALAISET TULOT144 429 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala23 192 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä23 159 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä33 000
39. Muut sekalaiset tulot121 237 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, lisäystä44 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä77 027 000
10. Muut sekalaiset tulot, lisäystä210 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET590 000 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot510 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot, lisäystä510 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta30 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä30 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset50 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä50 000 000
15. LAINAT-23 806 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-23 806 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-23 806 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 520 223 000
 euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA21 440 000
01. Hallinto1 440 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 440 000
10. Omistajaohjaus20 000 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä20 000 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA51 900 000
01. Ulkoasiainhallinto154 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä154 000
10. Kriisinhallinta2 800 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä2 800 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö48 946 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä48 946 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot0
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-1 806 000
01. Ministeriö ja hallinto158 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä34 000
20. Erityismenot (arviomääräraha)0
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä24 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä100 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu-1 964 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-34 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 000 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä70 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA3 824 000
10. Poliisitoimi2 387 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 387 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
20. Rajavartiolaitos750 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä750 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta687 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä687 000
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)0
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-10 257 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus-7 457 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä293 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-7 750 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta-2 800 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 800 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA73 285 000
10. Verotus ja tullitoimi31 600 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä27 900 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä3 700 000
20. Palvelut valtioyhteisölle2 934 000
06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 964 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä970 000
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto525 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä325 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto952 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä716 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä236 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)0
70. Valtionhallinnon kehittäminen205 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-450 000
04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 650 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 995 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle23 748 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä2 448 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-19 700 000
32. Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)41 000 000
90. Kuntien tukeminen8 816 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)0
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä8 816 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt4 505 000
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha), lisäystä4 505 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA79 175 000
10. Yleissivistävä koulutus9 600 000
34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä9 600 000
30. Aikuiskoulutus10 000 000
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)0
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus16 792 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä9 450 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 342 000
70. Opintotuki2 233 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), lisäystä2 096 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha), lisäystä137 000
80. Taide ja kulttuuri550 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)0
90. Liikuntatoimi40 000 000
54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen (kiinteä määräraha)40 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA9 264 000
01. Hallinto-1 560 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-963 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-597 000
20. Maatalous0
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)0
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)0
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)0
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu0
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
40. Kala-, riista- ja porotalous9 940 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 000 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)0
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 200 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä7 740 000
50. Vesitalous785 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä25 000
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä760 000
60. Metsätalous85 000
42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä85 000
63. Metsähallitus14 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä14 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA45 844 000
10. Liikenneverkko42 454 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä25 954 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä16 500 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut451 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha), lisäystä151 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä300 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen1 409 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 409 000
50. Tutkimus1 530 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 530 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA242 371 000
01. Hallinto78 848 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 152 000
87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)80 000 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka164 023 000
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 283 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-160 000
41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä29 000 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), vähennystä-1 700 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä60 000 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä24 600 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä50 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka0
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 500 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 500 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka0
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)0
60. Energiapolitiikka-500 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä-500 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA116 000
01. Hallinto-154 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-154 000
02. Valvonta270 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä270 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta0
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)0
30. Sairausvakuutus0
28. Kansallisen yhteyspisteen ja terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)0
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto0
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)0
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA5 067 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu5 067 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 067 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen0
60. Siirto valtion asuntorahastoon0
Määrärahojen kokonaismäärä 520 223 000