Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
            64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikkaPDF-versio

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2014 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 295 690 000 eurolla.

Selvitysosa: Myöntämisvaltuuden 4 496 000 euron lisäys aiheutuu ohjelmakauden 2007—2013 päättyneiltä hankkeilta purkautuneiden valtuuksien uudelleenbudjetoinneista.

Purkautuneiden myöntämisvaltuuksien uudelleenbudjetoinnilla otetaan käyttöön 2 307 000 euroa teknisen tuen hankkeiden valtuuksista peruuntuneista tai tehtyjä sitoumuksia arvioitua pienempänä toteutuneista rakennerahastohankkeista käyttämättä jääneet valtuudet sekä 2 189 000 euroa tarkastuksissa havaittujen väärinkäytösten perusteella takaisinperityistä valtuuksista.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä 2 696 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja 1 800 000 euroa valtion rahoitusosuutta.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 1 900 000 euroa vuonna 2014 ja 2 596 000 euroa vuonna 2015.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio565 590 000
2013 tilinpäätös466 306 515
2012 tilinpäätös495 138 213