Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2014

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikkaPDF-versio

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2014 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 295 690 000 eurolla.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden 4 496 000 euron lisäys aiheutuu ohjelmakauden 2007—2013 päättyneiltä hankkeilta purkautuneiden valtuuksien uudelleenbudjetoinneista.

Purkautuneiden myöntämisvaltuuksien uudelleenbudjetoinnilla otetaan käyttöön 2 307 000 euroa teknisen tuen hankkeiden valtuuksista peruuntuneista tai tehtyjä sitoumuksia arvioitua pienempänä toteutuneista rakennerahastohankkeista käyttämättä jääneet valtuudet sekä 2 189 000 euroa tarkastuksissa havaittujen väärinkäytösten perusteella takaisinperityistä valtuuksista.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä 2 696 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja 1 800 000 euroa valtion rahoitusosuutta.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 1 900 000 euroa vuonna 2014 ja 2 596 000 euroa vuonna 2015.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 565 590 000
2013 tilinpäätös 466 306 515
2012 tilinpäätös 495 138 213