Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2014

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaPDF-versio

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 32.30.51. Lisämäärärahalla on tarkoitus palkata n. 50 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö TE-toimistoihin TE-toimistojen palvelukyvyn parantamiseksi. Lisäys on määräaikainen.


2014 I lisätalousarvio 2 500 000
2014 talousarvio 156 961 000
2013 tilinpäätös 160 975 000
2012 tilinpäätös 158 692 000

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 2 500 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 2 000 000 euroa TE-toimistojen palvelutarjontaa täydentävien uudentyyppisten palvelumuotojen ja tuottamismallien kokeilumenoihin.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 32.30.01.

Momentin perustelujen laajennuksella on tarkoitus mahdollistaa alueellisten kokeiluhankkeiden toteuttaminen uusien TE-palveluita täydentävien palveluiden kehittämiseksi.


2014 I lisätalousarvio -2 500 000
2014 talousarvio 503 975 000
2013 tilinpäätös 579 254 000
2012 tilinpäätös 513 863 000