Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       10. Yleissivistävä koulutus
       30. Aikuiskoulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
            03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
            04. Museoviraston toimintamenot
            20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset
            53. Valtionavustus tilakustannuksiin
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu rakennusten ennakoimattomien ja lisääntyneiden kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien korjaamisesta.


2014 I lisätalousarvio250 000
2014 talousarvio2 723 000
2013 tilinpäätös2 937 000
2012 tilinpäätös2 905 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä kokoelma- ja konservointikeskuksen tilojen (n. 9 000 neliömetriä) vuokraamista koskevan sopimuksen siten, että siitä aiheutuu enintään 1 000 000 euron vuokramenojen kasvu vuositasolla vuodesta 2015 alkaen.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio19 543 000
2013 tilinpäätös24 513 000
2012 tilinpäätös21 459 000

20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Kansallismuseon maanalaisten vastaanotto- ja huoltotilojen vuokramenoista.


2014 I lisätalousarvio300 000
2014 talousarvio16 650 000

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Hanasaaren kulttuurikeskukselle myönnetään valtuus tehdä vuoden 2014 aikana kiinteistön perusparannusta koskeva vuokrasopimus siten, että siitä aiheutuva vuokramenojen kasvu vuositasolla on enintään 850 000 euroa vuodesta 2017 alkaen.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio29 156 000
2013 tilinpäätös19 824 000
2012 tilinpäätös18 824 000