Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       10. Yleissivistävä koulutus
       30. Aikuiskoulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
            55. Opintoraha ja asumislisä
            57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

70. OpintotukiPDF-versio

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 096 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 2 000 000 euroa aiheutuu korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määräaikaiseen lisäykseen liittyvästä tuen saajamäärän kasvusta ja 96 000 euroa Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintotukimenoista siirtona momentilta 26.10.01.


2014 I lisätalousarvio2 096 000
2014 talousarvio781 256 000
2013 tilinpäätös727 064 276
2012 tilinpäätös734 550 379

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 137 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 120 000 euroa aiheutuu korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määräaikaiseen lisäykseen liittyvästä tuettujen aterioiden määrän kasvusta ja 17 000 euroa Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden ateriatukimenoista siirtona momentilta 26.10.01.


2014 I lisätalousarvio137 000
2014 talousarvio30 750 000
2013 tilinpäätös29 635 906
2012 tilinpäätös27 780 938