Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       10. Yleissivistävä koulutus
       30. Aikuiskoulutus
            21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen
            30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
            32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen
            33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 16 350 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 29.30.21 korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen.


2014 I lisätalousarvio-1 000 000
2014 talousarvio124 843 000
2013 tilinpäätös117 855 890
2012 tilinpäätös131 003 006