Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       10. Yleissivistävä koulutus
       30. Aikuiskoulutus
            21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen
            30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
            32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen
            33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on siirtoa momentilta 29.30.32 ja tarkoitus käyttää korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen.


2014 I lisätalousarvio1 000 000
2014 talousarvio3 010 000
2013 tilinpäätös4 010 000
2012 tilinpäätös3 010 000