Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
       04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
            01. Osuus Suomen Pankin voitosta
       05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

04. Osuus valtion rahalaitosten voitostaPDF-versio

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 30 000 000 euroa.

Selvitysosa: Pankkivaltuusto on päättänyt, että pankki tulouttaa valtiolle 180 milj. euroa vuoden 2013 tuloksen perusteella. Nyt tuloutettava osuus on noin 75 % koko voitosta.


2014 I lisätalousarvio30 000 000
2014 talousarvio150 000 000
2013 tilinpäätös227 000 000
2012 tilinpäätös185 000 000