Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2014

19. Muut veronluonteiset tulotPDF-versio

04. Eräät viestinnän maksut

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 600 000 euroa.

Selvitysosa:Vuonna 2013 toteutetun 800 megahertsin taajuusalueen taajuushuutokaupasta tuloutuu yhteensä n. 108 milj. euroa vuosina 2013—2017. Alkuperäinen tuloarvio oli 100 milj. euroa. Huutokauppatulot tuloutetaan viitenä peräkkäisenä vuonna.


2014 I lisätalousarvio 1 600 000
2014 talousarvio 26 822 000
2013 tilinpäätös 28 378 733
2012 tilinpäätös 6 233 610

10. Energiaviraston valvontamaksu ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu

Selvitysosa: Perämeren tuulivoima-alueelta perittävä tuulivoimamaksu perustuu lakiin tuulivoiman kompensaatioalueista (490/2013).

Momentin nimike on muutettu.

Momentille ei edellä olevan johdosta arvioida kertyvän lisäystä.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 3 031 000
2013 tilinpäätös 2 840 055