Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
       20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
            60. Siirto valtion asuntorahastoon

Talousarvioesitys 2014

60. Siirto valtion asuntorahastoonPDF-versio

Avustukset

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2014 saa valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 2 500 000 euroa pääkaupunkiseudun kunnissa niille, jotka rakennuttavat vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain mukaisia vuokra-asuntoja. Käynnistysavustuksen suuruus on 5 000 euroa edellä tarkoitettua asuntoa kohden. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Momentin perusteluja täydennetään lisäksi siten, että vuonna 2014 saa valtion asuntorahaston varoista myöntää korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaisia avustuksia yhteensä enintään 10 000 000 euroa.

Selvitysosa: Pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseksi otetaan vuosina 2014—2015 käyttöön vuokra-asuntojen rakentamisen takauslainaan liittyvä määräaikainen käynnistysavustus, jolla arvioidaan tuettavan noin 500 asunnon rakentamista vuosittain. Käynnistysavustus vähentää kohteen oman pääoman tarvetta. Avustus on tarkoitus myöntää pääsääntöisesti asuinalueiden täydennysrakentamishankkeisiin. Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta siten, että käynnistysavustuksella tuettavista kohteista ei peritä takausmaksua.

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaisia avustuksia voidaan myöntää ensisijaisesti vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen asuinrakennuksista. Lisäksi avustuksia voidaan myöntää hissien rakentamiseen. Muita mainitun lain mukaisia avustuksia ei myönnetä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio
2013 tilinpäätös
2012 tilinpäätös