Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
            52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
       20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

Talousarvioesitys 2014

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 5 067 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 67 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista.

Lisäksi lisämäärärahasta 5 000 000 euroa on tarkoitus käyttää kansallispuistojen sekä luonto- ja kulttuurikohteiden rakennusten, rakenteiden ja palvelujen parantamiseen niin, että niitä voidaan hyödyntää luontomatkailussa. Lisämäärärahalla rahoitettavien hankkeiden työllistäviksi vaikutuksiksi arvioidaan yhteensä runsaat 40 henkilötyövuotta.


2014 I lisätalousarvio5 067 000
2014 talousarvio29 555 000
2013 tilinpäätös32 484 000
2012 tilinpäätös31 889 000