Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
            01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös:

1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavun maksamiseen Eläinten hyvinvointikeskukselle.

Määräraha budjetoidaan Eläinten hyvinvointikeskukselle maksettavan valtionavun osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Momentin perusteluja on täydennetty siten, että määrärahaa saa käyttää eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menojen maksamiseen. Talousarviossa määrärahaosuus siirrettiin momentilta 30.01.04, mutta määrärahan käyttäminen edellyttää perustelujen muuttamista. Lisäksi momentin perusteluja on täydennetty siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavun maksamiseen Eläinten hyvinvointikeskukselle, joka avustaa Elintarviketurvallisuusvirastoa eläinten hyvinvoinnin valvonnan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio41 521 000
2013 tilinpäätös41 690 000
2012 tilinpäätös41 676 000