Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
            01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen
            04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen
            20. Tuottavuuden edistäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 450 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on kertaluonteinen siirto momentille 29.40.20 Finto-palvelun kehittämiseen.


2014 I lisätalousarvio-450 000
2014 talousarvio11 613 000
2013 tilinpäätös14 300 000
2012 tilinpäätös11 893 000

04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 650 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu SATU-hankkeen kustannuksista.

SATU-hankkeessa tuotetaan valtion ylimmän johdon (tasavallan presidentin kanslian ja valtioneuvoston), Suomen ulkomaanedustustojen ja turvallisuusverkkotoimijoiden käyttöön korotetun ja korkean suojaustason tietojen tuottamisen, tiedonsiirron, tiedon taltioinnin ja tiedonhallinnan sekä viestinnän kehittämisen mahdollistavat tieto- ja viestintätekniset järjestelmät sekä -palvelut.

Tarkoituksena on mahdollistaa valtioneuvoston johtamistoiminta normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tiedon korkean suojaustason mahdollistavilla tietojärjestelmillä sekä STIII-tasolle salattu mobiili tiedonkäsittely ja puheliikenne rajatulle käyttäjäkunnalle samoin kuin korvata VALTU-järjestelmä.


2014 I lisätalousarvio2 650 000
2014 talousarvio1 700 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 995 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 325 000 euroa on siirtoa momentille 28.30.01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen web-tiedonkeruujärjestelmän kehittämismenoja varten, 1 400 000 euroa on siirtoa momentille 31.50.01 Ilmatieteen laitoksen säätutkaverkoston kehittämiseen ja 270 000 euroa on siirtoa momentille 33.02.05 Sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistamishankkeesta (SAMPO) aiheutuviin kustannuksiin.


2014 I lisätalousarvio-1 995 000
2014 talousarvio20 005 000
2013 tilinpäätös40 705 000
2012 tilinpäätös69 420 000