Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
            01. Tilastokeskuksen toimintamenot
            03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 325 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 työvoimatutkimuksen web-tiedonkeruujärjestelmän kehittämismenoja varten.


2014 I lisätalousarvio325 000
2014 talousarvio51 454 000
2013 tilinpäätös50 451 000
2012 tilinpäätös49 200 000

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 28.40.02 aiheutuen muuttopuhelinpalvelun siirtymisestä maistraateilta Väestörekisterikeskuksen vastuulle.


2014 I lisätalousarvio200 000
2014 talousarvio9 816 000
2013 tilinpäätös9 819 000
2012 tilinpäätös7 477 000