Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
            01. Puolustusvoimien toimintamenot
            18. Puolustusmateriaalihankinnat
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 293 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 293 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu toimintamenomäärärahan uudelleenbudjetoinnista ilmavoimien korvaaviin varaosahankintoihin. Lisäystä vastaava euromäärä vuosien 2011 ja 2012 toimintamenojen tilausvaltuuksien vuoden 2013 siirtomäärärahasta peruutetaan, koska Millog Oy ei pysty toimittamaan tilattuja varaosia.

Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG) -tilausvaltuuden menoajoitusta on tarpeen muuttaa aiemmin vuoden 2013 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä esitettyyn verrattuna. Vuosien 2015 ja 2016 maksuosuuksiin kohdistuvilla menoajoitusmuutoksilla mahdollistetaan raskaiden ajoneuvojen sekä traktoreiden ja niiden peräkärryjen toimitus- ja maksuaikataulumuutokset.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2014 I lisätalousarvio293 000
2014 talousarvio1 857 426 000
2013 tilinpäätös1 784 193 000
2012 tilinpäätös1 740 494 000