Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos
       30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
            01. Pelastustoimen toimintamenot
            02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
            43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 687 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 843 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen Tampereella sijaitsevan, hätäkeskusuudistuksen vuoksi vapautuneen toimitilan vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuviin kertakustannuksiin ja vähennyksenä 156 000 euroa vuokramenojen säästöstä johtuen.


2014 I lisätalousarvio687 000
2014 talousarvio65 326 000
2013 tilinpäätös68 857 000
2012 tilinpäätös59 483 000