Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos
            70. Ilma- ja vartioalusten hankinta
       30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 750 000 euroa.

Vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 750 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 000 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään sopimuksia ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin enintään 3 000 000 eurolla.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu aiemmin budjetoidun määrärahan osittaisesta uudelleenbudjetoinnista.

Rajavartiolaitokselle myönnettiin vuoden 2010 neljännessä lisätalousarviossa 3 000 000 euron määräraha Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan uudistamishankkeen toisen vaiheen toteuttamiseen. Siirtomäärärahasta käyttämättä oleva osa 2 421 000 euroa peruutettiin ja uudelleenbudjetoitiin vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa. Rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä tilausta ei ole kuitenkaan kyetty toimittamaan sovitussa ajassa ja hanke on viivästymässä osittain vuodelle 2015, jolloin määräraha ei olisi enää käytettävissä. Käyttämättä jäävä osa 750 000 euroa ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa myönnettiin Rajavartiolaitokselle tilausvaltuus yhden ulkovartiolaivan hankintaan sekä 3 000 000 euroa laivan suunnitteluun ja hankinnan valmisteluun. Tilausvaltuus uusittiin vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarviossa sekä vuoden 2011 talousarviossa sekä korotettiin vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa. Hankinta ajoittuu vuosille 2009—2014 ja sen kokonaiskustannusarvio on 97 000 000 euroa. Laivan myöhästyneen toimituksen vuoksi rakentajatelakka maksaa sopimuksen mukaisesti 3 000 000 euroa viivästyssakkoa. Rajavartiolaitos on pidättänyt tämän summan sovitusta tilaushinnasta. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Laivatilauksen solmimisen yhteydessä toimituksesta jouduttiin karsimaan kustannussyistä muun muassa alukseen valvontakykyyn, vedenalaiseen toimintakykyyn ja omasuojaan liittyviä ominaisuuksia, jotka oli tarkoitus hankkia myöhemmin. Valtuus on tarkoitus käyttää ulkovartiolaiva Turvan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin, joita ilmenee aluksen käyttöönoton jälkeen. Tämän johdosta on tarkoitus myöhemmin ehdottaa budjetoitavaksi 3 milj. euron määräraha.


2014 I lisätalousarvio750 000
2014 talousarvio
2013 tilinpäätös96 500 000
2012 tilinpäätös44 421 000