Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
            03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
            05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot
            50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.

Lisäksi vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 764 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys johtuu momentin bruttotulojen arvioidusta kasvusta.

Siirtomäärärahasta peruutetaan se määrä, jota ei välttämättä tarvita lakisääteisten tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2014 I lisätalousarvio-2 000 000
2014 talousarvio12 411 000
2013 tilinpäätös9 567 543
2012 tilinpäätös13 461 000