Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
       01. Hallinto
            01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
       10. Omistajaohjaus
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

01. HallintoPDF-versio

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 440 000 euroa.

Lisämäärärahasta saa käyttää 1 000 000 euroa Team Finland -toimintaan ja 440 000 euroa Säätytalolle rakennettavaan hallituksen kokoushuoneeseen.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 1 000 000 euroa aiheutuu määräaikaisesta lisäyksestä, jolla korvataan Team Finlandin yhteiset, koordinaatioon ja verkoston ohjaukseen liittyvät toimintamenot, jotka ovat pohjautuneet kertaluonteisiin resurssien siirtoihin valtioneuvoston kanslialle. Henkilöstön ja toiminnan volyymi pysyy valtioneuvoston kansliassa nykyisellä tasollaan, eikä sitä ole tarkoitus kasvattaa.

Lisämäärärahalla on tarkoitus kattaa Team Finland -verkoston toimintaa ja osaamisen kehittämistä tukevia tapahtumia, maakuvatyöhön liittyvien välineiden ja työkalujen kehittämistä sekä maakuvatyön kärkihankkeiden rahoitusta vuosistrategiassa asetettujen painopisteiden mukaisesti.

Lisäksi lisämäärärahan tarpeesta 440 000 euroa aiheutuu Säätytalolle rakennettavan hallituksen kokoushuoneen kustannuksista.


2014 I lisätalousarvio1 440 000
2014 talousarvio32 163 000
2013 tilinpäätös32 160 000
2012 tilinpäätös32 122 000