Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
            01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista
            04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset
            10. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksistaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 44 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu biopolttoaineen jakeluvelvoitteen seuraamusmaksusta, jonka tulli on määrännyt maksettavaksi.


2014 I lisätalousarvio44 000 000
2014 talousarvio103 000 000
2013 tilinpäätös92 851 678
2012 tilinpäätös92 534 121