Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
            10. Liikenneviraston tulot
            99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

10. Liikenneviraston tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 23 159 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarviossa on otettu huomioon lisäyksenä EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia investointimomentilta maksetuista kustannuksista Kehärata-hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen valtionosuuden loppusuoritus 1 871 000 euroa, Seinäjoki—Oulu -ratahankkeen vuoden 2010 tukipäätöksen loppusuoritus 1 661 000 euroa, Luumäki-Imatra—Venäjän raja -rataosuuden suunnittelu -hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 287 000 euroa, Seinäjoki—Oulu -ratahankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 6 409 000 euroa, Kehärata-hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuorituksen valtionosuus 9 292 000 euroa ja E18 Haminan ja Vaalimaan välisen E18-tieosuuden suunnittelu -hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 1 200 000 euroa. Tuloutettua 20 720 000 euroa vastaavasta määrärahasta lisäystä on merkitty 5 420 000 euroa momentille 31.10.20 ja 15 300 000 euroa momentille 31.10.77.

Lisäksi tuloarviossa on otettu huomioon lisäyksenä EU:n suoran rakentamistuen tuloutus hankkeen Talvimerenkulku merten moottoriteillä (WINMOS) vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 2 439 000 euroa.


2014 I lisätalousarvio23 159 000
2014 talousarvio17 716 000
2013 tilinpäätös28 945 198
2012 tilinpäätös64 145 863