Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              (02.) Lästavgifter
              03. Banskatt
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgift
              09. Övriga skatteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Talousarvioesitys 2014

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdetPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 28 783 000 euro.

Förklaring:Informationssamhällsavgiften, 4 180 000 euro, och tillsynsavgiften på televisions- och radioverksamhet, 1 069 000 euro, grundar sig på informationssamhällsbalken. Tillsynsavgiften för postverksamhet, 1 535 000 euro, grundar sig på postlagen (415/2011). Certifikatavgiften, 208 000 euro, grundar sig på lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). De nämnda avgifterna beräknas inflyta till ett sammanlagt belopp av 6 992 000 euro. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.40.01.

Koncessionsavgiften, sammanlagt 21 791 000 euro, grundar sig på lagen om auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009). Kommunikationsverket tar ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljas koncession för frekvensområdet 800 megahertz utifrån frekvensauktionen 2013. Koncessionsavgifterna intäktsförs i jämna poster under de fem första åren av koncessionsperioden. Kommunikationsverket tar likaså ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljats koncession utifrån auktionen 2009.


2015 budget 28 783 000
2014 I tilläggsb. 1 600 000
2014 budget 26 822 000
2013 bokslut 28 378 733