Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 talousarvioesityksen (HE 116/2008 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouskehitys
        Tuloarviot
        Määrärahat ja tasapaino
        Vaalikauden kehys
        Rahoitusmarkkinoiden häiriöiden yritys- ja työllisyysvaikutusten lievittäminen
        Rakentamisen tukeminen
        Työllisyyskokeilujen toteuttaminen
        Poikkeuksellisten onnettomuuksien ja katastrofien jälkihoito ja ennaltaehkäisy
        Crisis Management Initiative ry:n toiminnan tukeminen
        Tietosuojavaltuutetun toimintamenot
        Energiaverotuki
        Tampereen teknillisen yliopiston säätiön perustaminen
        Elatustuen siirron toimeenpanokustannukset
        Muutoksia eräisiin toimintamenomäärärahoihin
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

Määrärahat ja tasapaino

Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan 467 milj. euron nettolisäystä ja tuloarvioihin 2 028 milj. euron nettovähennystä. Täydentävä esitys on siten 2,5 mrd. euroa alijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2009 ehdotetaan 2,3 mrd. euroa.