Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
              01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot
              02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot
              20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen
              30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin
              34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin
              51. Valtionavustus järjestöille
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 773 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, valtion yleissivistävien erityiskoulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtion yleissivistäviä erityiskouluja kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu786821860860
Suomalais-venäläinen koulu688682716705
Valtion yleissivistävät erityiskoulut431440414398
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat)682667650650
Koulukotien perusopetus162154160160
Helsingin eurooppalainen koulu195239275285
Yhteensä2 9443 0033 0753 058

Ohjaustoiminnan tunnusluvut

 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
     
Ohjaustoiminta kentällä    
— ohjauskäyntejä7221 2361 4581 488
— oppilaita563866920945
Tilapäinen opetus ja kuntoutus     
— Tukijaksopäivät2 9434 4693 2453 480
— Tukijaksojen oppilaat460474530555
Lukion suorittamista edistävä opetus
(Mikael-koulu)
    
— oppilaita642-

Henkilötyövuodet

 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu72,676,37373
Suomalais-venäläinen koulu84,584,48281
Valtion yleissivistävät erityiskoulut651,8631,4644,5639,5
EU:n Eurooppa-koulut31,734,03434
Helsingin eurooppalainen koulu47,055,05959
Yhteensä887,6881,1892,5886,5

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Kielikoulut5 365 000
Valtion yleissivistävät erityiskoulut39 014 000
Koulukotien perusopetus1 715 000
EU:n Eurooppa-koulut1 814 000
Helsingin eurooppalainen koulu2 865 000
Yhteensä50 773 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot67 01467 56469 273
Bruttotulot20 04818 00018 500
Nettomenot46 96649 56450 773
    
Siirtyneet erät   
— edelliseltä vuodelta siirtyneet8 664  
— seuraavalle vuodelle siirtyneet10 658  

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 143 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen-90
Hallituksen menosäästöpäätös-766
Jyväskylän näkövammaisten koulun väliaikaisten tilojen vuokrauksen päättyminen-200
Jyväskylän uuden koulun kalustaminen2 500
Lukiokoulutuksen menosäästö (siirto momentille 29.10.30)-103
Tuottavuustoimet-90
Palkkausten tarkistukset170
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-121
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-91
Yhteensä1 209

2014 talousarvio50 773 000
2013 talousarvio49 564 000
2012 tilinpäätös48 959 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 924 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 151 000 euroa talousarvioesityksen 50 773 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio50 924 000
2013 IV lisätalousarvio-121 000
2013 talousarvio49 564 000
2012 tilinpäätös48 959 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 924 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, valtion yleissivistävien erityiskoulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 400 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 29.10.02 sähköisen ylioppilastutkinnon kehittämiseen.


2014 III lisätalousarvio-400 000
2014 talousarvio50 924 000
2013 tilinpäätös49 443 000
2012 tilinpäätös48 959 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 400 000 euroa.