Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 811 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 588 4181) 4181)
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 396 2602) 2602)
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 10,8 9,8 10
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys,  %
99,95 99,95 99,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 100 99,95 99,95
Muuttoilmoitus internetissä, % 61 63 65
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä 109 111 107
— josta harmaan talouden torjunta, htv 4 4 4
— josta Varmennepalveluiden uusi toimintamalli, htv   4 4
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,9 8,5 8,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,44 3,35 3,4

1) Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttunut maksuttomaksi v. 2013.

2) Valviralta aiemmin laskutettu varmennepalveluiden käyttöönoton tukiraha siirretään momentilta 33.10.28 VRK:n toimintamenomomentille v. 2013—2014.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 25 491 23 253 24 001
Bruttotulot 20 129 16 170 14 190
Nettomenot 5 362 7 083 9 811
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 212    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 327    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 4 761 1 3501) 1 3501)
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 707 1 500 1 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 54 -150 -150
Kustannusvastaavuus, % 101 90 90
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 602 7 000 7 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 844 3 300 3 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 3 758 3 700 3 700
Kustannusvastaavuus, % 198 212 212

1) Sisältää vain maksullisen toiminnan. Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttui maksuttomaksi v. 2013.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 628 4 3401) 4 6401)
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 724 6 340 4 640
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -96 -2 000 -
Kustannusvastaavuus, % 99 68 100
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 040 1 100 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 166 1 100 1 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -126 - -
Kustannusvastaavuus, % 89 100 100

1) Valviralta aiemmin laskutettu varmennepalveluiden käyttöönoton tukiraha siirretään momentilta 33.10.28 VRK:n toimintamenomomentille v. 2013—2014.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Varmennepalvelun rahoittaminen käyttöönottovaiheessa (siirto momentilta 33.10.60) 2 040
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -23
Palkkausten tarkistukset 6
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -4
Tasomuutos 709
Yhteensä 2 728

2014 talousarvio 9 811 000
2013 I lisätalousarvio 2 740 000
2013 talousarvio 7 083 000
2012 tilinpäätös 7 477 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 816 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 5 000 euroa talousarvioesityksen 9 811 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 9 816 000
2013 IV lisätalousarvio -4 000
2013 I lisätalousarvio 2 740 000
2013 talousarvio 7 083 000
2012 tilinpäätös 7 477 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 816 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.40.02 aiheutuen muuttopuhelinpalvelun siirtymisestä maistraateilta Väestörekisterikeskuksen vastuulle.


2014 I lisätalousarvio 200 000
2014 talousarvio 9 816 000
2013 tilinpäätös 9 819 000
2012 tilinpäätös 7 477 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu kertaluonteisesta siirrosta momentilta 28.40.02 varmennepalveluiden uuden toimintamallin käyttöönottohankkeen menoihin.


2014 III lisätalousarvio 500 000
2014 I lisätalousarvio 200 000
2014 talousarvio 9 816 000
2013 tilinpäätös 9 819 000
2012 tilinpäätös 7 477 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.