Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 219 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys paranee   3,5  
Julkaisujen lukumäärä      
— kansainväliset julkaisut, kpl 23 25 27
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl 23 25 27
— muut kotimaiset julkaisut, kpl 42 46 51
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
VATT:n osuus yhteistutkimuksen kustannuksista, % 40,7 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, htv 55 58 58
Sairauspoissaolot, pv/htv 9 7,5 7
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3   3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 5 215 5 413 5 449
Bruttotulot 1 026 1 180 1 230
Nettomenot 4 189 4 233 4 219
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 797    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 815    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -13
Palkkausten tarkistukset 15
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -11
Tasomuutos -5
Yhteensä -14

2014 talousarvio 4 219 000
2013 talousarvio 4 233 000
2012 tilinpäätös 4 207 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 191 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 4 219 000 euroon nähden on 28 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 69 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 30 000 euroa siirtona momentilta 28.20.03 talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen ja 11 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.

Valtioneuvoston on tarkoitus asettaa riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto arvioimaan tieteelliseltä pohjalta hallituksen talouspolitiikkaa ja erityisesti finanssipolitiikkaa ja julkista taloutta talouspoliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun laadun, avoimuuden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseksi. Arviointineuvoston teettämät tutkimukset ja selvitykset on tarkoitus maksaa momentin 23.01.22 määrärahasta.


2014 talousarvio 4 191 000
2013 IV lisätalousarvio -11 000
2013 talousarvio 4 233 000
2012 tilinpäätös 4 207 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 191 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.