Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot
              21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan
         30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
         90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 56 302 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 291 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)260 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 392 000
05.Yhteiset menot6 600 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)998 000
08.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan15 530 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin1 666 000
10.Atalanta-operaation menot711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot833 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot25 311 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot710 000
Yhteensä56 302 000

Selvitysosa: Operaatioiden määrärahat on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2014. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan vuonna 2014 olevan noin 590 sotilasta.

Pääosa momentin määrärahoista siirretään puolustusvoimien käyttöön. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot budjetoidaan puolustusministeriön pääluokkaan momentille 27.30.20.

YK:n maksamat palkkausmenokorvaukset on budjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-6 500
Yhteensä-6 500

2014 talousarvio56 302 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio62 802 000
2012 tilinpäätös36 699 363

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Tyhjä elementti, POISTA

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 635 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)520 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 392 000
05.Yhteiset menot5 498 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)998 000
08.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan12 334 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin4 227 000
10.Atalanta-operaation menot711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot887 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot25 311 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 038 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)751 000
Yhteensä56 302 000

Selvitysosa: Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Suomi on 23.8.2013 päättänyt osallistua YK:n MINUSMA-operaatioon Malissa enintään 5 sotilaalla. Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmaan lisätään tämän johdosta uusi kohta 16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA), jolle osoitetaan 751 000 euron määräraha.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohdan 01. määrärahaan on lisätty tarkentuneiden suunnitteluperusteiden johdosta 344 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 03. määrärahaan on lisätty 260 000 euroa operaation osallistumisvahvuuden muutoksen vuoksi, käyttösuunnitelmakohdan 11. määrärahaan on lisätty 54 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 15. määrärahaan on lisätty 328 000 euroa operaation keston tarkennuttua kuuden kuukauden sijasta 12 kuukauteen, käyttösuunnitelmakohdan 05. määrärahasta on vähennetty tarkentuneiden suunnitteluperusteiden johdosta 1 102 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdan 08. määrärahasta on vähennetty 3 196 000 euroa. Operaation vahvuus laskee vuoden 2014 aikana asteittain 145 sotilaasta noin 100 sotilaaseen.

Operaatioiden määrärahojen lisäykset ja vähennykset kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan 09. Lisäys talousarvioesityksen käyttösuunnitelmaan nähden on 2 561 000 euroa.


2014 talousarvio56 302 000
2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio62 802 000
2012 tilinpäätös36 699 363

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 56 302 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 635 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)520 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 392 000
05.Yhteiset menot5 498 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)998 000
08.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan12 334 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin4 227 000
10.Atalanta-operaation menot711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot887 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot25 311 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 038 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)751 000
Yhteensä56 302 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 800 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaLisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
     
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 635 000+157 0001 792 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)520 000-520 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 392 000-191 0002 201 000
05.Yhteiset menot5 498 000+150 0005 648 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)998 000-998 000
08.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan12 334 000+1 092 00013 426 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin4 227 000-3 231 000996 000
10.Atalanta-operaation menot711 000-711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot887 000-150 000737 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot25 311 000+1 979 00027 290 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 038 000-1 038 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)751 000-370 000381 000
17.Suomalainen osasto Välimerellä-+1 573 0001 573 000
18.Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA)-+1 791 0001 791 000
Yhteensä56 302 000+2 800 00059 102 000

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu siirrosta momentilta 27.30.20 käyttösuunnitelmakohtien 08. ja 14. tarkentuneisiin palkkauskustannuksiin.

Käyttösuunnitelmakohtaan 01. lisätään 157 000 euroa tarkentuneisiin koulutusjakson kustannuksiin, käyttösuunnitelmakohtaan 05. 150 000 euroa tarkentuneisiin rotaatiokoulutuksen kustannuksiin, käyttösuunnitelmakohtaan 08. 1 092 000 euroa tarkentuneisiin palkkauskustannuksiin (perehdyttämisjakson kustannukset) ja käyttösuunnitelmakohtaan 14. 1 979 000 euroa tarkentuneisiin palkkauskustannuksiin (perehdyttämisjakson kustannukset).

Käyttösuunnitelmaan lisätään kohdat 17. Suomalainen osasto Välimerellä ja 18. Keski-Afrikan Tasavallan kriisinhallintaoperaation menot. Käyttösuunnitelmakohtaan 17. ehdotetaan 1 573 000 euroa, jolla katetaan Syyrian kemiallisten aseiden merikuljetuksia suojaaman asetetun osaston palkkauskustannukset. Suunnitteluperusteena on käytetty kahdeksan sotilaan (SOV) noin kuuden kuukauden mittaista operaatiota sekä 20 sotilaan (MERIV os) noin kuuden kuukauden mittaista joukkoa. Käyttösuunnitelmakohtaan 18. ehdotetaan 1 791 000 euroa operaation palkkauskustannuksiin. Suunnitteluperusteena on käytetty 25 sotilaan vahvuista noin kuuden kuukauden mittaista operaatiota.

Käyttösuunnitelmakohdasta 04. vähennetään 191 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdasta 11. 150 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdasta 16. 370 000 euroa tarkentuneiden palkkauskustannusten johdosta. Käyttösuunnitelmakohdasta 09. vähennetään 3 231 000 euroa kattamaan muiden käyttösuunnitelmakohtien lisätarpeet.


2014 I lisätalousarvio2 800 000
2014 talousarvio56 302 000
2013 tilinpäätös43 502 995
2012 tilinpäätös36 699 363

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 800 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaLisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
     
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 635 000+157 0001 792 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)520 000-520 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 392 000-191 0002 201 000
05.Yhteiset menot5 498 000+150 0005 648 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)998 000-998 000
08.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan12 334 000+1 092 00013 426 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin4 227 000-3 231 000996 000
10.Atalanta-operaation menot711 000-711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot887 000-150 000737 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot25 311 000+1 979 00027 290 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 038 000-1 038 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)751 000-370 000381 000
17.Suomalainen osasto Välimerellä-+1 573 0001 573 000
18.Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA)-+1 791 0001 791 000
Yhteensä56 302 000+2 800 00059 102 000

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaI lisätalousarvioIII lisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
      
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 635 000+157 000-1 792 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)520 000--520 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 392 000-191 000-2 201 000
05.Yhteiset menot5 498 000+150 000-5 648 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)998 000--998 000
08.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan12 334 000+1 092 000-13 426 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin4 227 000-3 231 000-80 000916 000
10.Atalanta-operaation menot711 000--711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot887 000-150 000-737 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot25 311 000+1 979 000-27 290 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 038 000--1 038 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)751 000-370 000+80 000416 000
17.Suomalainen osasto Välimerellä-+1 573 000-1 573 000
18.Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA)-+1 791 000-1 791 000
Yhteensä56 302 000+2 800 000-59 102 000

Selvitysosa: Käyttösuunnitelmakohtaan 16. lisätään 80 000 euroa tarkentuneista henkilöstökustannuksista johtuen. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 III lisätalousarvio
2014 I lisätalousarvio2 800 000
2014 talousarvio56 302 000
2013 tilinpäätös43 502 995
2012 tilinpäätös36 699 363

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaI lisätalousarvioIII lisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
      
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 635 000+157 000-1 792 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)520 000--520 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 392 000-191 000-2 201 000
05.Yhteiset menot5 498 000+150 000-5 648 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)998 000--998 000
08.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan12 334 000+1 092 000-13 426 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin4 227 000-3 231 000-80 000916 000
10.Atalanta-operaation menot711 000--711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot887 000-150 000-737 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot25 311 000+1 979 000-27 290 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 038 000--1 038 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)751 000-370 000+80 000416 000
17.Suomalainen osasto Välimerellä-+1 573 000-1 573 000
18.Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA)-+1 791 000-1 791 000
Yhteensä56 302 000+2 800 000-59 102 000