Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

02. Tasavallan presidentin kansliaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Tasavallan presidentin kansliasta annetun lain (100/2012) mukaisesti kanslian tehtävänä on avustaa tasavallan presidenttiä hänen tehtävänsä hoidossa, järjestää tasavallan presidentin ja hänen perheensä tarvitsemat palvelut sekä huolehtia tasavallan presidentin ja hänen käytössään olevien tilojen turvallisuudesta. Lisäksi tasavallan presidentin kanslia järjestää tarvittavat hallintopalvelut.

Tasavallan presidentin kanslia järjestää eläkkeellä oleville presidenteille tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) mukaiset palvelut.

Tasavallan presidentin kanslia on valtion kiinteistöyksikkö, joka huolehtii ja vastaa Presidentinlinnan, Mäntyniemen virka-asunnon ja Kultarannan huvilatilan kiinteistöjen ylläpidosta sekä tarpeellisista ja välttämättömistä vuosi- ja peruskorjauksista sekä perusparannuksista.

01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 535 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen sekä vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta ja Kultarannan viljelytoiminnasta. Lisäksi vähäisiä tuloja kertyy muun muassa henkilöstöruokailusta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 8 836 8 968 8 585
Bruttotulot 72 50 50
Nettomenot 8 764 8 918 8 535
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 765    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 137    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Komennetun henkilöstön menot (siirto momentille 26.10.01) -295
Komennetun henkilöstön menot (siirto momentille 27.10.01) -93
Palkkausten tarkistukset 20
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -15
Yhteensä -383

2014 talousarvio 8 535 000
2013 talousarvio 8 918 000
2012 tilinpäätös 10 136 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 535 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen sekä vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 986 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon 1 000 000 euron suuruinen tilapäinen vähennys, koska osa vuoden 2014 määrärahatarpeesta voidaan kattaa edelliseltä vuodelta siirtyneillä määrärahoilla. Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 14 000 euroa työnantajapäätöksin toteutettujen valtion virkaehtosopimuksen mukaisisten palkantarkistusten johdosta.


2014 III lisätalousarvio -986 000
2014 talousarvio 8 535 000
2013 tilinpäätös 8 903 000
2012 tilinpäätös 10 136 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 986 000 euroa.

02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) 1 §:n 2 momentin mukaisten eläkkeellä olevien presidenttien käytettäväksi osoitetuista palveluista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentin määräraha on muutettu kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2014 talousarvio 600 000
2013 talousarvio 600 000
2012 tilinpäätös 555 633

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) 1 §:n 2 momentin mukaisten eläkkeellä olevien presidenttien käytettäväksi osoitetuista palveluista aiheutuvien menojen maksamiseen.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 6 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.


2014 talousarvio 6 500 000
2013 talousarvio 5 500 000
2012 tilinpäätös 1 563 172

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 6 500 000 euroa.

75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 18 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Presidentinlinnan, Mäntyniemen virka-asunnon ja Kultarannan huvilatilan tarpeellisiin peruskorjauksiin ja -parannuksiin. Määrärahaa saa käyttää myös kyseisten hankkeiden valmistelun, suunnittelun ja toteuttamisen kanslian varsinaiselle toiminnalle aiheuttamiin lisäkustannuksiin, kuten väistötilojen vuokrauksesta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Presidentinlinnan peruskorjaukset 24 300
Väistötilojen käytöstä aiheutuvat menot 700
Mäntyniemen ja Kultarannan huvilatilan peruskorjaukset 140
Edelliseltä vuodelta siirtyvä erä -6 240
Yhteensä 18 900

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -2 800
Yhteensä -2 800

2014 talousarvio 18 900 000
2013 talousarvio 21 700 000
2012 tilinpäätös 2 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 18 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Presidentinlinnan, Mäntyniemen virka-asunnon ja Kultarannan huvilatilan tarpeellisiin peruskorjauksiin ja -parannuksiin. Määrärahaa saa käyttää myös kyseisten hankkeiden valmistelun, suunnittelun ja toteuttamisen kanslian varsinaiselle toiminnalle aiheuttamiin lisäkustannuksiin, kuten väistötilojen vuokrauksesta aiheutuviin menoihin.