Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2014

20. Eduskunnan oikeusasiamiesPDF-versio

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 6 049 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 5 634 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perustehtävien hoidosta aiheutuviin menoihin ja 415 000 euroa kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menoihin. Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin.

Oikeusasiamiehen kanslian tavoitteena on, että kaikki kantelut käsitellään enintään yhden vuoden tavoiteajassa.

Oikeusasiamiehen kanslian tehtävät laajenivat eduskunnan 5.4.2013 hyväksyttyä lakimuutoksen, jolla oikeusasiamies nimettiin YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitetuksi kansalliseksi valvontaelimeksi (ns. OPCAT-tehtävä). Sen tehtävä on tarkastaa vankiloita, polisiivankiloita, mielisairaaloita sekä lastensuojelu- ja vanhustenhuoltoyksiköitä. Kaikille näille on tunnusomaista se, että niissä pidetään tai voidaan pitää vapaudenriiston kohteeksi joutuneita ihmisiä.

Lisätehtävän ohella toinen syy menojen kasvuun on sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittämishanke.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen 10
OPCAT-valvontatehtävän suorittaminen ja sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittämishanke 119
Yhteensä 129

2014 talousarvio 6 049 000
2013 talousarvio 5 920 000
2012 tilinpäätös 5 754 058

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 6 049 000 euroa.