Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot
         01. Valtionvelan korko
              90. Valtionvelan korko
         09. Muut menot valtionvelasta

Talousarvioesitys 2014

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 775 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli 31.12.2012 83 334 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 2,1 %. Vuonna 2014 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,3 % lyhyttä korkoa alle 3 vuoden korkojaksoille ja 2,3 % pitkää korkoa yli 3 vuoden korkojaksoille.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Tuotto-obligaatiolainat 1
Sarjaobligaatiolainat 1 706
Muut obligaatiolainat 31
Muut joukkovelkakirjalainat 4
Velkasitoumuslainat 11
Velkakirjalainat ja muut lainat 22
Yhteensä 1 775

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkoarvion tarkistus 3 000
Korkomenoarvion tarkentuminen -55 000
Yhteensä -52 000

2014 talousarvio 1 775 000 000
2013 I lisätalousarvio -103 000 000
2013 talousarvio 1 827 000 000
2012 tilinpäätös 1 836 054 207

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 775 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 76 000 000 euroa.

Selvitysosa:Korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti. Alenemaan on vaikuttanut euroalueen korkotasojen lasku. Korkomenojen arvioinnissa on laskentaoletuksena käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja, 0,1 prosentin lyhyttä korkoa kolmen vuoden korkojaksoille ja 1,2 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.


2014 III lisätalousarvio -76 000 000
2014 talousarvio 1 775 000 000
2013 tilinpäätös 1 721 864 843
2012 tilinpäätös 1 836 054 207

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 76 000 000 euroa.