Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 100 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2014 oletettu olevan 22,6 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 24,0 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 040 000 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 065 000 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 85 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menosäästöpäätöksen tarkistaminen 2 100
Tarvearvion muutos 27 900
Yhteensä 30 000

2014 talousarvio 100 000 000
2013 talousarvio 70 000 000
2012 tilinpäätös 29 100 010

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 90 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 10 000 000 euroa talousarvioesityksen 100 000 000 euroon nähden aiheutuu työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovitun TyEL-maksun korottamisesta ja toisaalta yrittäjien työtulojen pienenemisestä. Yrittäjien työeläkemaksu on alle 53-vuotiailla 23,3 % ja 53 vuotta täyttäneillä 24,8 %.


2014 talousarvio 90 000 000
2013 talousarvio 70 000 000
2012 tilinpäätös 29 100 010

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 90 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu vakuutusmaksutulon kasvusta ja eläkemenojen vähentymisestä.


2014 III lisätalousarvio -7 000 000
2014 talousarvio 90 000 000
2013 tilinpäätös 70 000 000
2012 tilinpäätös 29 100 010

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.