Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 714 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asumistukilain (408/1975) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa perusteena on vuosittain annettava valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista. Vuoden 2014 määräytymisperusteissa asumistuessa huomioon otettavia enimmäisasumismenoja korotetaan kuntaryhmittäin enimmäisasumismenonormin ylitysten vähentämiseksi tehokkaasti. Korotuksen kustannusvaikutus on vuositasolla 10 000 000 euroa ja 6 000 000 euroa vuonna 2014. Muutoin vuoden 2014 tukiperusteet säilytetään vuoden 2013 tasolla siten, että niitä tarkistetaan yleistä kustannuskehitystä ja tuensaajien asumismenojen muutosta vastaavasti.

Asumistuen keskimääräisen tuen ennakoidaan kasvavan asumismenojen nousun myötä vuoden 2013 tasosta noin 15 eurolla kuukaudessa. Asumistuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2014 lopussa noin 189 000.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Enimmäisasumismenojen korottaminen (osatyökykyryhmä) 6 000
Määrärahan korotus vuoden 2014 tasoon 14 010
Tarvearvion muutos 38 290
Yhteensä 58 300

2014 talousarvio 714 100 000
2013 talousarvio 655 800 000
2012 tilinpäätös 603 900 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 726 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 11 900 000 euroa talousarvioesityksen 714 100 000 euroon nähden aiheutuu menoarvion tarkentumisesta.


2014 talousarvio 726 000 000
2013 IV lisätalousarvio 20 000 000
2013 talousarvio 655 800 000
2012 tilinpäätös 603 900 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 726 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asumistukilain (408/1975) mukaisten asumistukien maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2014 asumistuen saajien määrän arvioidaan kasvavan loppuvuonna vuoteen 2013 verrattuna ja joulukuussa 2014 tuensaajia on noin 13 000 enemmän kuin vuonna 2013. Lisämäärärahan tarve aiheutuu kokonaisuudessaan tuensaajien lukumäärän aikaisemmin arvioitua suuremmasta noususta.


2014 III lisätalousarvio 20 000 000
2014 talousarvio 726 000 000
2013 tilinpäätös 670 000 000
2012 tilinpäätös 603 900 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.